Tisza Automotive Preloader

Tisza Automotive - Bečej

Tisza Group iz Mađarske 2013. godine donosi odluku o širenju svoje delatnosti na oblast autoindustrije i osniva preduzeće Tisza Automotive sa sedištem u Srbiji. Prva fabrika Tisza Automotive za proizvodnju kablovskih snopova počinje se radom u septembru 2014. godine u Senti. Posle tri godine stabilnog poslovanja i proizvodnje autodelova visokog kvaliteta, kompanija u leto 2017. godine otvara svoj novi pogon u Bečeju. Posle ovog proširenja kapaciteta, sa 1800 zaposlenih Tisza Automotive postaje jedan od najznačajnijih poslodavaca Potiskog regiona, sa perspektivom daljeg rasta.

Autoindustrijska kompanija Tisza Grupacije 2018. godine ostvaruje značajne poslovne rezultate, da bi 2019-te godine u skladu sa inovativnom organizacionom strukturom „Fleksi Fektori“ (Flexy Factory) krenula sa projektom otvaranja nove proizvodne hale u Gradu Kikindi. Primenom novog poslovnog modela i otvaranjem novog pogona postepeno se ostvaruje cilj kompanije da njeni zaposleni rade u mestu u kojem žive, ili koji je najbliži njihovom stanovanju. Nova organizaciona struktura doprinosi optimalizaciji poslovanja, a samim tim pruža veću fleksibilnost prema kupcu.

Proizvodnja sa modernom tehnologijom
• Proizvodnja se odvija po strogim standardima i koristi se moderna tehnologija.
• Zaposleni se prvo obučavaju za rad, a kasnije se stalno usavršavaju.
• Lak fizički posao, rad se obavlja stojeći.
• Radi se u klimatizovanom, čistom i urednom prostoru.
• Proces proizvodnje se odvija bez štetnog uticaja po zdravlje i na životnu sredinu.

Posebne pogodnosti
• Obezbeđen prevoz.
• Povoljni uslovi rada.
• Dugoročno zaposlenje.
• Mogućnost usavršavanja i napredovanja.
• Dobrovoljno penzijsko osiguranje.
• Druge beneficije.

Otvorene pozicije

Želite da se zaposlite i pridružite našem timu?
Ispunite prijavni list

Prijavni list

Contact

Bečej
Adresa
office@manufaktura.rs
060 00 000 00
Bečej
Templates title