Tisza Automotive Preloader

Tisza Automotive Group Tisza Automotive, stabilan poslodavac

Poštovani Pratioci, Posetioci!
Vlasnici Tisza Grupacije iz Mađarske 2013. godine donose odluku o širenju delatnosti na oblast autoindustrije i o osnivanju preduzeća sa sedištem u Srbiji. Prva fabrika kompanije za proizvodnju kablovskih snopova počinje sa radom u septembru 2014. godine u Senti. Nakon tri godine stabilnog poslovanja i proizvodnje autodelova visokog kvaliteta, kompanija Tisza Automotive u leto 2017. godine otvara svoj novi pogon u Bečeju. Posle ovog proširenja kapaciteta, sa tada 1800 zaposlenih ona postaje jedna od najznačajnijih poslodavaca Potiskog regiona sa perspektivom daljeg rasta.

2018. godine ostvaruju se značajni poslovni rezultati, da bi 2019-te godine u skladu sa inovativnom organizacionim modelom Fleksi Fektori (Flexy Factory) krenulo se sa projektom otvaranja nove proizvodne hale u Gradu Kikindi. Primenom novog poslovnog modela i otvaranjem treće fabrike postepeno se ostvarjuje cilj kompanije da njeni zaposleni rade u mestu u kojem žive, ili koje je najbliže njihovom mestu stanovanja. Nova organizaciona struktura doprinosi optimalizaciji poslovanja, a samim tim pruža veću fleksibilnost prema kupcu.

Izuzetno smo ponosni na činjenicu da je kompanija Tisza Automotive ozbiljan i stabilan poslodavac. Proizdvodnja se odvija po visokim standardima, koristi se moderna tehnologija. Zaposleni se obučavaju za rad, a kasnije postoji mogućnost napredovanja, kontinuiranog usavršavanja. Radi se u klimatizovanom, čistom i urednom prostoru, a od izuzetne je važnosti da se proces proizvodnje odvija bez štetnog uticaja na zdravlje zaposlenih i životnu sredinu.

2020. godina je bila izuzetno složena sa puno nepoznanica i izazova. Na samom početku pandemije, kada je još bilo vrlo malo informacija o mogućem ishodu novonastele situacije, ciljevi su bili jasni: sačuvati zdravlje naših radnika, sačuvati što više radnih mesta, biti i ostati stabilan poslodavac, pouzdan poslovni partner. Verujemо da smo najteži period ostavili za sobom. Raduje nas činjenica da smo u proteklom periodu uprkos svim poteškoćama puno toga naučili. Dokazali smo da naša kompanija funkcioniše i pod zaista teškim okolnostima, da imamo stabilno poslovanje, čvrste osnove, dobre ekipe. Izuzetno smo ponosni i na to da smo u teškoj situaciji sa puno pažnje pratili potrebe zajednica u kojima poslujemo, i kada je to bilo potrebno bili smo spremni da pomognemo. Posebno smo ponosni na donacije koje su bile upućene zdravstvenim institucijama. Društvena odgovornost jeste jedna od osnovnih vrednosti Tisza grupacije i njenih članova.

Planiramo na duge staze. I u buduće želimo biti čvrst oslonac našim zaposlenima.

András Gladinetz, Ákos Barna,
direktori kompanije Tisza Automotive

Bečej

Kikinda

Senta

Bečej

Kikinda

Senta

Uvid u našu kompaniju

Želite da se zaposlite i pridružite našem timu?
Ispunite prijavni list

Prijavni list
Templates title