Tisza Automotive Preloader

Tisza Automotive Group Tisza Automotive, stabilni poslodavac

Retrospektiva

Mađarska kompanija Tisza Cipő Csoport je 2013. godine odlučila da svoje aktivnosti proširi na automobilsku industriju i da osnuje Tisza Automotive sa sedištem u Srbiji. Prvo postrojenje za proizvodnju automobilskih kablova nove kompanije počelo je sa radom u septembru 2014. godine u Senti. Posle tri godine stabilnog poslovanja i visokokvalitetne proizvodnje auto delova, kompanija je u leto 2017. godine. otvorila fabriku u Bečeju. Sa tadašnjih 1800 zaposlenih, nakon proširenja kapaciteta, Tisza Automotive je postala jedan od glavnih poslodavaca u Potiskoj regiji.

2019. godine, fabrika razvija i pokreće otvaranje još jedne fabrike u Kikindi po novom organizacionom i poslovnom modelu. Ovom investicijom, otvaranjem trećeg pogona i postepenom reorganizacijom, kompanija ispunjava jedan od svojih glavnih ciljeva: da započne konsolidaciju operativnog modela koji je povoljan i za zaposlene i za kupce. Trenutno pruža stabilan život za gotovo dve i po hiljade ljudi.

Savremena proizvodnja gde su zaposleni u centru pažnje

Proizvodnja se obavlja u skladu sa propisanim pravilima uz koriščenje najsavremenije tehnologije. Fizički lagan, stojeći posao se odvija u klimatiziranom, čistom i urednom okruženju. Proces proizvodnje nije štetan po zdravlje i životnu sredinu.

Naši zaposleni prolaze obuku pre početka rada, a tokom njihovog rada mentor ih kontinuirano obučava i integriše u organizacionu kulturu. Našem HR poslovnom partneru smo poverili razvoj i sprovođenje akcija za zadovoljavanje potreba radnika i poboljšanje interne komunikacije. Podržavamo napredak svih zaposlenih u kompaniji. Fokusiramo se na sve naše ljude a naš sistem za merenje performansi se neprestano razvija.

Bečej

Kikinda

Senta

Bečej

Kikinda

Senta

Uvid u našu kompaniju

Želite da se zaposlite i pridružite našem timu?
Ispunite prijavni list

Prijavni list
Templates title