Tisza Automotive Preloader

TA Group TA Group podnaslov

GlobalIS - a Tisza Családhoz tartozunk, tiszások vagyunk

A Tisza Automotive vállalat telephelyenként eltérő, lokális igényeket figyelemmel kísérő szervezeti politikája harmonikusan illeszkedik a Tisza Család szervezeti kultúrájába.

A cégcsoporton belüli szervezeti tudásbázis kialakítása és irányítása, azaz a tudásintegráció és -megosztás, a leányvállalatok versenyképessége fokozásának egyik jelentős eszköze.A Tisza Automotive elsősorban az emberi erőforrás menedzselésében és szervezetfejlesztésben kap erőteljes cégcsoportos támogatást.

LokalIS - a lokális identitás erősítése

A vállalati kultúránkba beilleszkedő, a cégpolitikai és kollektív érdekek harmóniáját megtartó, ugyanakkor a különbözőségekre odafigyelő, a helyi kezdeményezéseket támogató lokális szervezeti kultúrákat építünk Zentán, Óbecsén és Nagykikindán. A helyben kidolgozott módszereket, igény szerint finomhangoljuk, majd a többi telephelyen is alkalmazzuk. A telephelyek közti együttműködés és tudásmegosztás folyamatos.

Fontos számunkra a helyi közösségekkel való minőségi kapcsolattartás. Igyekszünk beilleszkedni, a helyi kezdeményezéseket felkarolni. Büszkék vagyunk arra, hogy a régió egyik legjelentősebb munkáltatójaként hatással vagyunk a lokális gazdasági fejlődésre mindhárom gyárunknak otthont adó városban.

IndividualIS - esélyegyenlőség

Vállalati missziónk az emberközpontú munkahely kialakítása, támogatjuk az esélyegyenlőséget. Társadalmi felelősségünknek tekintjük a szociális szempontok figyelembevételét is, ezáltal kiemelt törekvésünk a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. Az előírt gyártási szabályokat tiszteletben tartva, lehetőségeinket maximalizálva, esélyt adunk arra, hogy az általunk foglalkoztatott, megváltozott munkaképességű dolgozók a munkájukból élhessenek meg.

A szerbiai Nemzeti foglalkoztatási szolgálat 2016-ban a Tisza Automotive vállalatnak ítélte oda a legtöbb megváltozott munkaképességű foglalkoztatottat alkalmazó munkáltatónak járó elismerését.

ReKreativ Factory - rekreatív sportolás, egészséges életvitel és a csapatszellem

Nálunk a vállalati siker alapját a jó kedvvel végzett munka, az egészséges kommunikáció, a ténylegesen együttműködő emberek képezik. A Tisza Automotive HR prioritásai közé emelte a rekreációs testmozgás támogatását, hiszen jelentős életminőségjavító és közösségformáló hatása van. A szervezett szabadidős programok, a sport összekovácsolja az embereket, javítja a munkahelyi kapcsolatokat, feltöltődést, lendületet ad az egyénnek és a szervezetnek egyaránt.

Vállalatunk a sportesemények és a tömegsport rendezvények támogatásával nem csupán dolgozóinak kínál rekreációs lehetőséget, ámde ez irányú társadalmi felelősségvállalását is érvényre juttatja.

Eco Factory - környezettudatosság

Vállalatunk kiemelt küldetése a környezetünk megóvása. Büszkék vagyunk arra, hogy a gyártási folyamat nem bír káros hatással sem az emberre, sem a környezetünkre. A göngyöleganyagot és a hulladékot szelektíven gyűjtjük újrahasznosítás céljából. A dolgozók szervezett utaztatása megkönnyíti a munkahelyük és az otthonuk közötti ingázást, ugyanakkor ezáltal csökkentjük a környezetterhelés mértékét is. Rendezvényeinken környezetbarát, könnyen lebomló eszközöket használunk, helyi kézműves termékeket vásárolunk, a nyomtatott reklámanyagok számát minimálisra csökkentettük. Dolgozóink elektronikus formában is intézhetik ügyeiket az eOffice elnevezésű belső online felületünk használatával, ami folyamatosan bővül. Szívesen felkaroljuk a környezettudatos életvitelt népszerűsítő civil akciókat, és örömmel veszünk részt ezeken. Tudjuk, hogy bőven van még tennivalónk, de igyekszünk minél kisebb ökológiai nyomot hagyni magunk után.

Flexy Factory - rugalmas üzleti és működési modell

A megújuló logisztikai igényeknek eleget tevő Flexy Factory szervezeti és üzleti modellel állítottuk fel a munkavállalók és a megrendelők szempontjából egyaránt kedvező, rugalmas működési rendszerünket. A gyártás három városban, három gyárban, közel két és félezer alkalmazottal valósul meg. Ez a modell biztosít stabil vevői kiszolgálást. A harmadik telephely megnyitásával elindított átszervezés hosszútávú célja, hogy minden munkavállalónk a lakhelyéhez legközelebb eső gyárcsarnokban dolgozhasson.

Templates title